04/04/2019
ניתן להגיש 11 בקשות חדשות מהאזור האישי: בקשה כללית, רישום עיקול מקרקעין, רישום עיקול מיטלטלין, הארכות מועד להתנגדות לביצוע שטר/תביעה, בקשת חייב לצירוף תיקים לאיחוד, מתן תוקף של החלטה, מינוי כונסים ואישור מכר.

04/04/2019
סטטוס הטיפול בבקשה אלו יופיע בקישור "בקשות בהמתנה/נדחו"

04/04/2019
בנוסף, במידע על בקשות להוספת ייצוג, ניתן לראות את מסמך הודעת המזכירות המסביר את סיבת הדחיה/אישור.

04/04/2019
כמו כן, בבקשה לדיווח מסירה ניתן להגיש במסמך אחד, מסמך הבקשה, את כל המסמכים הרלבנטיים.

08/04/2019
החל מיום רביעי, 10.4.19, ניתן לשלם דרישות תשלום ושוברים באמצעות כרטיס אשראי . לתשלום יש להכנס לקישור "תשלום בכרטיס אשראי".

21/05/2019
תוקנה התקלה לפיה חלק מההחלטות נשלחו, בנוסף לבאי הכוח, גם לזוכים עצמם.

06/06/2019
ניתן להכנס לתיקים באזור האישי