26/06/2020
חדש ! אזרחים שברשותם הזדהות ממשלתית יכולים להתחבר ישירות באמצעות ההזדהות ללא צורך בסיסמא ייעודית לאזור האישי.

27/08/2020
בהתאם לחוק ההוצאה לפועל (תיקון - ביטול הגבלת רשיון נהיגה) התש"ף 2020, החל מיום 27.8.20 לא ניתן יהיה להטיל הגבלת רישיון נהיגה

25/11/2020
לא ניתן להכנס לאזור האישי בדפדפן מסוג ספארי (מכשירי אפל השונים).

24/01/2021
בהתאם לסעיף 38 לחוק יסוד הכנסת, ולאור התפזרות הכנסת, הוראות השעה שנקבעו במסגרת תיקון 68 לחוק ההוצאה לפועל (הוראת שעה קורונה) והוראת השעה בנושא הקפאת הגבלת רישיון נהיגה מוארכות עד ליום 6.7.21. כלומר, לא ניתן להגיש בקשות ולבצע הליכים מסוג : הוצאת מעוקלים, תפיסת רכבים (למעט תיקי משכון רכב), צווי הבאה והגבלת רישיון נהיגה עד ל 6.7.21.

05/04/2021
מעיקרי השדרוג שבוצע: 1. אפשרות לבקשת רישום עיקול צד ג' אחת לרשימת מחזיקים. 2. בקשות חדשות להגשה מרחוק: צו חיוב בתשלומים, הוספת חייב וצו מאסר. 3. קבלת אסמכתא ואירוע להגשה. 4. שינוי בבקשה למימוש עיקול צד ג' בבתי משפט ומרכבה - יש לציין את בית המשפט/מחזיק הרלבנטי למימוש. 5. קיומו של שיק שלא נפדה יכללו גם שיקים ישנים מלפני 2013.

06/05/2021
תיקון תוכנה יבוצע ביום שני, 10.5.21, החל מהשעה 18:15 למשך כמה שעות. במהלך התיקון האזור האישי לא יהיה זמין.