24/07/2018
מעיקרי השדרוג שבוצע ב - 23.7.18: 1. ניתן להפיק דרישות תשלום מהאזור האישי. 2. בקשות חדשות שניתן להגיש: צו הבאה, פתיחת תיק / חייב שנסגר ועיכוב/ביטול כספים. 3. אפשרות לבדיקת קיומו של חוב מזונות

30/07/2018
בשדרוג האחרון שבוצע עודכנו גם הרשאות למסייעים ובאי כוחם. רק מסייע או בא כוח של מסייע מסוג: הורה/אפוטרופוס, מנהל החייבת ויורש/מנהל עזבון יכולים לראות את פרטי התיק המלאים. שאר סוגי המסייעים ובאי כוחם אינם מורשים לצפות בפרטים בתיק

19/12/2018
מעיקרי השדרוג שבוצע ב - 18.12.18: 1. ניתן להפיק קבלות מהאזור האישי. 2. בקשה חדשה לדיווח מסירה, עדכון כתובת והגדלת קרן הוצאות. 3. תיקון התקלה בהגשת בקשות למימוש עיקול צד ג'.

03/01/2019
טופלה התקלה בהפקת שם משתמש וסיסמא/אחזור סיסמא מהאזור האישי.

15/01/2019
במקרים בהם מוגש יותר עמוד אחד, יש לצרף קבצי PDF חתומים ולא קבצי TIFF חתומים.