30/07/2018
בשדרוג האחרון שבוצע עודכנו גם הרשאות למסייעים ובאי כוחם. רק מסייע או בא כוח של מסייע מסוג: הורה/אפוטרופוס, מנהל החייבת ויורש/מנהל עזבון יכולים לראות את פרטי התיק המלאים. שאר סוגי המסייעים ובאי כוחם אינם מורשים לצפות בפרטים בתיק

19/12/2018
מעיקרי השדרוג שבוצע ב - 18.12.18: 1. ניתן להפיק קבלות מהאזור האישי. 2. בקשה חדשה לדיווח מסירה, עדכון כתובת והגדלת קרן הוצאות. 3. תיקון התקלה בהגשת בקשות למימוש עיקול צד ג'.

15/01/2019
במקרים בהם מוגש יותר עמוד אחד, יש לצרף קבצי PDF חתומים ולא קבצי TIFF חתומים.

24/01/2019
תצהיר מוסר. יובהר כי החל מיום 1.3.19 לא יתקבלו תצהירים אשר מולאו בצורה חלקית וחסרים בהם פרטים מהותיים. ככל שיהיו תצהירי מוסר שלא מולאו בהתאם להנחיות, מסירות אילו ידחו על ידי המזכירות.