27/08/2020
בהתאם לחוק ההוצאה לפועל (תיקון - ביטול הגבלת רשיון נהיגה) התש"ף 2020, החל מיום 27.8.20 לא ניתן יהיה להטיל הגבלת רישיון נהיגה

25/11/2020
לא ניתן להכנס לאזור האישי בדפדפן מסוג ספארי (מכשירי אפל השונים).

13/06/2021
החל מה 1.7.21, בבקשה לעדכון פרטי חשבון בנק, תהיה חובה לצרף אסמכתה לאישור פרטי חשבון הבנק לזיכוי, או הפנייה לאסמכתה המופקדת בלשכה.

06/07/2021
הוראת השעה הוארכה לעניין הסדר התשלומים המיוחד; הארכת המועדים, האגרה המופחתת, שכ"ט מופחת (חיווי תיק קורונה)

08/07/2021
בעקבות סיום תוקף הוראת השעה, בקשות מסוג: הוצאת מעוקלים, תפיסת רכבים, צווי הבאה והגבלת רישיון נהיגה נפתחו להגשה

18/08/2021
מעיקרי השדרוג שבוצע אתמול, 17.8.21: 1. ניתן להגיש, בבקשה אחת, הוספת ייצוג והתנגדות. 2. ניתן להגיש טופס לקבלת מידע על חייבים בתיקי חדל"פ הנמצאים בצו פתיחת הליכים. 3. בהגשת בקשה, ניתן לקשרה לתהליך קיים. 4. ניתן לראות היסטוריית הליך הרישום. 5. זוכה או חייבים מיוצגים יכולים להגיש בקשות.

21/12/2021
אזרחים ועורכי דין שמקבלים בכניסה לאזור האישי החדש דף לבן - יש ללחוץ במקלדת על Shiift+F5.

29/12/2021
הסתיים שדרוג הגרסה. מעיקרי השדרוג: 1. חייבים/באי כוחם יכולים להגיש בקשות בתיקים סגורים. 2. ניתן לפתוח תיקים ולהגיש בקשות גם ללא הוראה לחיוב חשבון אלא באמצעות הפקת שובר. 3. פרטי החוב והתשלום יופיעו בסוף תהליך פתיחת תיקים. 4. ניתן להגיש בקשה בשלבים. בקשה להליך ובקשת המימוש תופעל אוטומטית. יש לסמן "בקשה משולבת". 5. מסייעים יוכלו להגיש בקשות. 6. באי כוח יכולים לפתוח תיקי מזונות מהאזור האישי. 7. חובת בחירת מחזיק מרשימה במידה והוא קיים ברשימ המחזיקים.

11/01/2022
טופלה התקלה בהפקת דרישות תשלום